Belastingdienst wijst massaal bezwaar box-3-heffing af over de jaren 2013 tot en met 2016

De Belastingdienst heeft op zijn website een update geplaatst over de massaalbezwaarprocedures tegen de box-3-heffing over de jaren 2013 tot en met 2016. In die update geeft de Belastingdienst aan dat het massaal bezwaar over de jaren 2013 tot en met 2016 wordt afgewezen. Dit naar aanleiding van een onlangs gewezen arrest van de Hoge Raad. De afwijzing vindt plaats middels een collectieve uitspraak die wordt gepubliceerd in de Staatscourant. U ontvangt geen aparte brief. Als u uitstel van betaling heeft gevraagd, zal belastingrente in rekening worden gebracht.