Pas op met aanvragen ongehuwden-AOW na opname in verzorgingsinstelling!

Wordt u of uw echtgeno(o)t(e) opgenomen in een verzorgingsinstelling of is dat binnenkort aan de orde? Beoordeel dan snel of verhoging van de AOW-uitkering nadelig zou kunnen uitpakken voor de eigen bijdrage. Als een van beide echtgenoten wordt opgenomen in een verzorgingstehuis, kunnen beiden de ongehuwden-AOW-uitkering aanvragen. Iedere echtgenoot ontvangt dan bruto ruim € 400 per maand extra aan AOW. De keuze voor deze ongehuwden-AOW kan echter nadelige gevolgen hebben voor de berekening van de eigen bijdrage op grond van de WLZ. Deze wordt berekend op basis van het verzamelinkomen, gecorrigeerd met een component voor het box-3-vermogen. De verhoging van de AOW-uitkering leidt tot een hoger verzamelinkomen, en kan dus voor u leiden tot een hogere eigen bijdrage! De hoogte van de eigen bijdrage kunt u berekenen op www.hetcak.nl.