Box-3-heffing zal niet eerder dan in 2021 worden verlaagd

Zoals bekend wordt uw spaargeld zwaar belast in box 3. Staatssecretaris Snel heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat het mogelijk is om op Prinsjesdag met een oplossing te komen voor de huidige onrechtvaardige box-3-heffing. Hij merkt wel op dat het jaar 2020 te vroeg zal zijn voor invoering van nieuwe wetgeving. De huidige box-3-heffing is gebaseerd op een fictief rendement dat de meeste mensen niet kunnen halen met de huidige rentestanden. De staatssecretaris erkent dat de pijn vooral zit bij mensen met alleen spaargeld. Hoe deze mensen tegemoet zal worden gekomen, kon hij nu nog niet exact zeggen.