Start eerste aanvraagtijdvak STAP-budget

Op 1 maart a.s. opent het STAP-loket voor het eerste van de vijf aanvraagtijdvakken in 2022. Met het STAP-budget kunt u bij het UWV een individueel leer- en ontwikkelbudget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen, waarmee u zich verder kunt ontwikkelen om uw inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten. U kunt het STAP-budget digitaal aanvragen via het STAP-portaal van het UWV of fysiek via het UWV-Werkloket. De scholingsactiviteiten die hiervoor kwalificeren staan in het STAP-scholingsregister. Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan betaalt het UWV het subsidiebedrag rechtstreeks aan de opleider. Het eerste aanvraagtijdvak voor het STAP-budget loopt tot en met 30 april 2022. U kunt het budget in dit aanvraagtijdvak aanvragen als de kwalificerende opleiding niet eerder begint dan over 4 weken na de aanvraag en binnen 3 maanden. Duurt het langer dan 3 maanden voordat uw opleiding begint, vraag dan in een volgende periode STAP-budget aan.

 Tip

Er is € 160 miljoen beschikbaar voor de vijf aanvraagtijdvakken. Gaat u een opleiding volgen? Check dan eerst in het STAP-scholingsregister of de opleiding kwalificeert en vraag het budget tijdig aan, want op=op.