Aanvraagloket Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen open

Bent u organisator van evenementen en kwam u in 2021 niet in aanmerking voor de garantieregeling evenementen (TRSEC)? In dat geval kunt u sinds kort de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) aanvragen. De ATE vergoedt de gemaakte kosten van evenementen die tussen 10 juli en 31 december 2021 zouden starten, maar niet doorgingen vanwege een evenementenstop van de Rijksoverheid. Subsidiabele kosten zijn bijvoorbeeld betalingen aan onderaannemers en leveranciers om tribunes te bouwen, voor technische voorzieningen en voor inhuur van beveiliging en artiesten. Vaste kosten – los van het evenement – zoals de huur van een bedrijfspand of vaste afschrijvingen en materialen komen niet voor de ATE in aanmerking. Het aanvraagloket bij de RVO is nog tot en met 31 mei 2022 open.

Tip
De ATE en TRSEC zijn verlengd tot en met 30 september 2022. Hiervoor gelden aangepaste voorwaarden, omdat de regelingen in 2022 zijn samengevoegd tot één regeling: SEG22-regeling. De SEG22-regeling moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Daarna zal het aanvraagloket worden geopend.