Jaarrekeningen

MKB-ondernemers vragen zich wel eens af wat de toegevoegde waarde is van een accountantskantoor. Door hoge kwaliteitseisen rond de kantoororganisatie, de werkzaamheden en vaktechniek leggen accountants de lat hoog. Dat doen ze in uw belang. U wilt voor uw onderneming de meerwaarde ervaren van een betrokken accountant met kennis van zaken.

Welke werkzaamheden doet Schellekens & Vrenken specifiek als accountant voor u?

Samenstellen jaarrekening en rapportages
Samenstellen van de jaarrekening is van oudsher het terrein van de accountant. Het professionele proces met controles en verantwoordingen leidt tot een document waar partijen vertrouwen aan kunnen en mogen ontlenen. Dat is goed voor uw fiscale positie: vertrouwen van de Belastingdienst. Het is ook goed voor uw financiële positie: vertrouwen van de bank. Het is ook goed voor uw commerciële positie: vertrouwen van uw prospects, klanten en leveranciers.

Samenstellingsverklaring bij de jaarrekening
De meeste MKB-ondernemingen kunnen volstaan met een samenstellingsverklaring bij de jaarrekening. Voor u, voor uw bank en de belastingdienst biedt deze zekerheid.

Accountantsverklaring bij de jaarrekening
Heeft uw onderneming de BV-vorm en voldoet deze aan wettelijke omvangscriteria, dan is een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening vereist. Schellekens & Vrenken werkt hiervoor samen met gespecialiseerde partijen.

Beoordelingsverklaring bij de jaarrekening
Is een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening niet noodzakelijk, en kan een beoordelingsverklaring volstaan, dan kan Schellekens & Vrenken deze voor u verzorgen.

Accountantsverklaring bij subsidies
Bij subsidie-aanvragen en voorafgaand aan de definitieve vaststelling van een subsidie vraagt de overheid vaak een verklaring van een accountant. Schellekens & Vrenken verzorgt deze graag voor u.

Opgave voor verzekeringen
De opgaaf voor een naverrekening van een verzekering moet vaak door een accountant worden getekend. Schellekens & Vrenken kan dit voor u verzorgen. Schadeberekeningen die zijn opgesteld door een accountant hebben een meerwaarde.

Ondernemersplan
Een investerings- en exploitatiebegroting die is opgesteld door een accountant heeft meerwaarde. Financiers en investeerders stellen dit kwaliteitslabel op prijs. Schellekens & Vrenken is u hierbij graag van dienst

Wilt u zich oriënteren op deze meerwaarde? Kunt u hiermee onvoldoende bij uw huidige adviseur terecht?
Neem dan contact op voor een vrijblijvende afspraak, bel (0497) 55 56 55 en vraag naar Corné Schellekens AA, of mail Corné. Hij kan u ook onze overstapservice uitleggen.

Bekijk ook onze andere services

Schellekens & Vrenken kan uw adviseur en partner zijn op vele gebieden.

Neem direct contact met ons op